KwP Strona redakcyjna

Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Jacek Lewandowski

 

Redaktorzy Działów:

List od redaktora

dr hab. n. med. Jacek Lewandowski

 

Elektrokardiografia w praktyce

prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

 

Echokardiografia

dr n. med. Marcin Szulc

 

Medycyna metaboliczna
dr n. med. Witold Pikto-Pietkiewicz

 

Kardionefrologia

lek. Robert Małecki

 

Wady serca
dr hab. n. med. Ewa Orłowska-Baranowska

 

Farmakologia w praktyce kardiologicznej

prof. dr hab. n. med. Marek Postuła

 

Dowody medyczne w kardiologii

dr n. med. Barbara Wizner

 

Prewencja w praktyce

dr n. med. Daniel Śliż

 

Z pogranicza kardiologii

dr n. med. Krzysztof Dęmbe

 

Kardioperiodontologia

dr n. med. Maciej Czerniuk

 

Wydawca:

Medical Education Sp. z o.o.

  1. Kukiełki 3a, 02-207 Warszawa

tel.: (22) 862-36-63

 

Prezes zarządu:

Jagoda Kowalczyk

 

Dyrektor zarządzający:

Andrzej Kowalczyk

andrzej.kowalczyk@mededu.pl

 

Redaktor medyczny:

Andrzej Jabłoński
andrzej.jablonski@mededu.pl

 

Reklama:

Gaweł Gąska

gawel.gaska@mededu.pl, kom.: 508-272-655

 

Product manager:

Agnieszka Szlanta

agnieszka.szlanta@mededu.pl

 

Dział graficzny:

Katarzyna Gadamska-Rewucka,

Agnieszka Jaworska-Bułdan

 

Redakcja JĘZYKOWA:

Dominika Zaborowska

 

korekta:

Weronika Trzeciak

 

PRENUMERATA:

Andrzej Ratajczyk

andrzej.ratajczyk@mededu.pl, kom.: 502 680 432

 

Wersją pierwotną jest wersja drukowana.
Copyright © Medical Education

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydawca i redaktor nie ponoszą odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam opublikowanych zgodnie z art. 36 ustawy Prawo prasowe.