MS Report

   „MS Report” to kwartalnik naukowy poświęcony stwardnieniu rozsianemu. Za jego prenumeratę lekarze mogą uzyskać 5 punktów w ramach rozliczenia doskonalenia zawodowego.

   Na łamach czasopisma publikowane są najnowsze doniesienia i wyniki badań klinicznych oraz informacje na temat postępowania u chorych. Prezentowane są także doświadczenia własne uznanych specjalistów. Autorami publikacji są doświadczeni lekarze praktycy, fizjoterapeuci, jak również specjaliści pokrewnych dziedzin nauki.

   Pieczę nad czasopismem sprawuje Redaktor Naczelna prof. Dagmara Mirowska-Guzel, Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Przewodnicząca Elekt Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii.

   Wspiera ją międzynarodowa rada redakcyjna, w skład której wchodzą wybitni specjaliści w zakresie leczenia SM. Zapraszamy do lektury, a także do nadsyłania własnych prac (barbara.walkusz@mededu.pl). Gwarantujemy szybką publikację. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację.

Zapraszamy do lektury.

 

REDAKTOR NACZELNA

prof. Dagmara Mirowska-Guzel (Warszawa, Polska)

 

ZASTĘPCA REDAKTOR  NACZELNEJ

dr Agnieszka Piechal (Warszawa, Polska)

 

RADA NAUKOWA

prof. Halina Bartosik-Psujek (Lublin, Polska)

prof. Anna Członkowska (Warszawa, Polska)

prof. Wojciech Kozubski (Poznań, Polska)

prof. Jacek Losy (Poznań, Polska)

prof. Zdzisław Maciejek (Bydgoszcz, Polska)

dr hab. Maciej Niewada (Warszawa, Polska)

prof. Andrzej Potemkowski (Szczecin, Polska)

prof. Danuta Ryglewicz (Warszawa, Polska)

prof. Klaus Schmierer (Londyn, Wielka Brytania)

dr Jacek Zaborski (Warszawa, Polska)

dr hab. Beata Zakrzewska-Pniewska (Warszawa, Polska)

prof. Tjalf Ziemssen (Drezno, Niemcy)