Kardiologia w Praktyce

 „Kardiologia w Praktyce”

    Kwartalnik jest adresowany do kardiologów, ale także do lekarzy rodzinnych, pierwszego kontaktu, internistów).

    Zadaniem czasopisma jest przekazywanie najnowszych poglądów z zakresu diagnostyki (działy „Elektrokardiografia” i „Echokardiografia”) i leczenia chorób układu krążenia (działy „Wady serca”, „Farmakologia kliniczna”) oraz ukazywanie współczesnych trendów w kardiologii ze szczególnym naciskiem na kierunki rozwoju mające charakter interdyscyplinarny (działy „Kardionefrologia”, „Nadciśnienie i medycyna metaboliczna”). Dodatkowe treści zawarte w „Kardiologii w Praktyce” to np. opisy interesujących przypadków klinicznych, bardziej lub mniej typowych. Czasopismo przedstawia najnowszy stan wiedzy z zakresu kardiologii, ze szczególnym naciskiem na praktyczne możliwości jej zastosowania

Zapraszamy do lektury.

 

Przewodniczący Rady Naukowej:

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

 

Rada Naukowa:

prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski

prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj

dr n. med. Agnieszka Ciarka

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Filipiak

prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman

prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela

prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

dr hab. n. med. Ewa Orłowska-Baranowska

prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski